بایگانیِ آوریل, 2012

هاشور بر حاشیه ها ( یک )

منتشرشده: آوریل 23, 2012 در Uncategorized

 

دم به دم خوابیم
روز به روز آب می رویم
سالی به سالی

سیلی به مهتابی

و عمرکه می رود بیتوته کند در انتهای تنهایی
گزارش ِ گـُزیده می شویم تا فراموشی
تشریف بیاورد و بچپاندمان در مشتی
بمالاندمان گاهی میان ِ سرگذشتی
بنشاندمان دمی کنار ِ بیداری
پنداری ، پنهانی
بر اهتزاز ِ بلندترین انگشتی.

 

مهدی رودسری

2012-05-07