بایگانیِ آوریل 2, 2014

طرز ِ تهیۀ چای سبز زعفرانی

منتشرشده: آوریل 2, 2014 در Uncategorized

طرز ِ تهیۀ چای سبز زعفرانی

_____________________

 

اگر شبی چای سیاه نداشتید

از باقی ماندۀ چای سبز لاهیجان

می توانید در قوری بریزید

پس از جوش آمدن ِ کتری

آب ِ جوشان رویش بریزید

قبل از گذاشتن ِ در بر قوری

روی داغ ِ آب چند پر زعفران

بپاشید سپس

بگذارید روی کلۀ کتری

با شعلۀ معتدل دم بکشد

به آتش ِ پنهان     بخار.

دم پایی بپوشید شما

راحت باشید تا

آیفون و خبر و تصویر   تفسیر

چند پیام از خاطره   غربت   دلتنگی

پاسخ و تشکر و گاهی بهانه

حال دم کشیده حالا

بریزید در فنجان

زعفران ِ لاهیجان

باغی

باقی

قند و شکر

خود می دانید.

 

مهدی رودسری

2014-04-02