بایگانیِ جون, 2012

هاشور بر حاشیه ها( شانزده )

منتشرشده: جون 28, 2012 در Uncategorized

 

خیابانی خسته / ازدو سو بسته

به تماشای آتشی  نشسته

سرکش از آغوش ِ خانه ایی

شعلۀ مشعلی  ناهنگام

 سنجاب های ترس /  دهلیزهای پنهان /  گربه های مهاجم  /  دوستی های ناگزیرند

سایۀ ترسوی درخت ها در رقص ِ نورها

گاه می لرزند /  گاه گم می شوند

 ریزش ِ اشک های اضطراب  را فراموش  نکنید 

ازدحام  ِ هشدارها از بلندگوها

ریز ریز می ریزند

 چون طپش ِ اسامی مدفون  در شناسنامه ها

فقط پرستوها برای لانه ها دعای بقا می خوانند

از اعماق ِ صندوقی نا آشنا

 آیاتی آشنا  از روشنا می گریزند

 پر به پرهای شعله ها می سایند

در دود ِ دیوانه فرو می روند گاه

و ناگاه

چون جرقه هایی جیغ کشان دراوج هایی پنهان

ناپدید می شوند

کاش آنچه می دیدم

 قلبم می نوشت  

 و تو فراموش نمی کردی.

 

مهدی رودسری

2012-06-27

هاشور بر حاشیه ها( پانزده )

منتشرشده: جون 24, 2012 در Uncategorized

 

هنر ، باز است

خرگوش ِ چالاک ، ترسو ، همیشه به شعر تبدیل می شود

و دشت با درخت ها و جویبار

چشم ِ نیم خفتۀ نقاشی ست

از دیگر هنرها ، مرگ نیز به یاد می آید

پاره پاره لاشۀ خرگوشی

وقتی  باز به کودکانش می خوراند

و قطره قطره از هر درخت

خون روان می شود تا جویبار 

 هم چنان  رونده بخواند

پس از عبور ِ آهسته ازتهی ی جمجمه ی مجهولی

 گامی  از گاهی بپروراند 

مدهوشی در شبی بشنود

چشم باز کند

شرابی بنوشد

بزم از نو آغاز کند.

 

مهدی رودسری

2012-06-24