بایگانیِ دسامبر 3, 2011

کارناوال ( یک )

منتشرشده: دسامبر 3, 2011 در Uncategorized

کارناوال ( یک )

 

  چترها بسته /  خیس /  می رقصیم

 اینجا /  قلب ِ تورنتو /  داون تاون ِ مدرن  /  می رقصیم

 چند چهار راه بسته /  نرم  و رها /  بدون ِ ماشین ها  /  می رقصیم 

 با یاران میان مردم  خیابان

  با باران /   بازی  /  می رقصیم

 شادی نمی ترسد از هتل ها / هزاران پنچره از اطراف

 نمی ترسد از چشم ِ پلیس /  با پلیس ها می رقصیم

 بستنی فروشها زیر ِ سایبان های رنگی

 رویای روزی آفتابی /  با بستنی ها می رقصیم

 کوچه ها  سینه صاف می کنند 

ریه تعمیر می کنیم

   با سیگاری ها  /  آبجو به دست ها  

 با لباس های آبی  در کافه های خاکستری /  می رقصیم

 یک روز از هر فصل

 آزاد  ازقفس ِ سال

 بدون ِ خاطره و اخبار /  بی خیال ِ رویا   

 بدون ِ اجبار /  در کافه ها و خیابان

 با جهان  /  می رقصیم.

 

مهدی رودسری

2011-12-02