بایگانیِ نوامبر, 2012

در ادامه

منتشرشده: نوامبر 28, 2012 در Uncategorized

 

زندگی ادامه دارد

ادامه دارد

دارد

برای زن ها زور و ز ِ ر ِ شوهر ها و بچه ها

برای مردها کـُند و غُـل ِ قهرها و رویاها

برای بچه ها پیچ و خَم ِ مشق ها و مقایسه ها

برای من همین حرف ها

برای سیاست بازها رام کردن ِ دست های هوس بازِ پول بازها

برای پول بازها به دام انداختن ِدل ِهرجا نشین ِ سیاست پردازها

برای مدیران ِ کمپانی های صد وسیزده ملیتی قصری در مریخ

برای روح های سرگردان ِ اقوام ِ مقدس ِ شخص ِ خدا آویزی از طلا

 تا ردا و ریش ونعلین و شورت و لب های وردیدن

وقت ِ نماز ِ واجب چروک نمانند

برای روزنامه نویس ها رژۀ کاریکاتوریست ها و تروریست ها

ازمقابل ِ لغت های بی خایه

برای معلم ها و استادهای مدارس ِ متفاوتیه

یک بغل قلمموهای بی خار و پُربرکتی که بی نکبت هم نیست

برای شاعران و نویسندگان ونقاشان و موسیقی نویسان ِ بی خاصیت

 یک زمین ِ تنیس با هزاران توپ ِ پشمالو و عشوۀ همیشه شاغل ِ ملاقه ها وعلاقه ها و

 کون ِ مدور اکنون در کف ِ منور ِ دست ها و غمزۀ غمبادها و های های ی آینده ها و

هوهوی ی راننده ها و هان دیگر دلت چه می طلبد نمی دانی دیدن ها و

برای ورزش کاران ِ معتقد و ممتاز و معتبر

پسماندۀ یک انگشت ِ از دست جهیدۀ محترم

 تا سال های بی پهنای پیری با عرض ِ احترام

بی خاطره در پیپ های بی دود نفس نکشند

و برای  تو و  دیگران و آنکه همواره می دود و می خواند و نمی ماند و می داند

که پس از مرگ هم ادامه دارد

پس از مرگ هم ادامه دارد

از مرگ هم ادامه دارد

مرگ هم ادامه دارد

هم ادامه دارد

ادامه دارد

دارد

زندگی .

 

مهدی رودسری

2012-11-28

به ساده گی باختیم

منتشرشده: نوامبر 18, 2012 در Uncategorized

 

به سگی باختیم

که خود را به در و دیوار ِعالم می زد

وهیچ پنچره نبود

تا از نمایش گاه بگریزیم

چشم ها ی ما چهار تا شد و

هر دست ِما ، هر پای ما

جفت جفت شد و

جفتک هایی هم زدیم

گرچه جفنگ ها را

هرگز باور نکردیم

کر هم نبودیم

تا نشنویم چه سگانه

خود را به ساده گی

به سگی باختیم

که  عالم را

به چنگ ِ خود می زد

می زند هنوز

و نیز می بازیم .

 

مهدی رودسری

2012-11-18