بایگانیِ نوامبر 18, 2012

به ساده گی باختیم

منتشرشده: نوامبر 18, 2012 در Uncategorized

 

به سگی باختیم

که خود را به در و دیوار ِعالم می زد

وهیچ پنچره نبود

تا از نمایش گاه بگریزیم

چشم ها ی ما چهار تا شد و

هر دست ِما ، هر پای ما

جفت جفت شد و

جفتک هایی هم زدیم

گرچه جفنگ ها را

هرگز باور نکردیم

کر هم نبودیم

تا نشنویم چه سگانه

خود را به ساده گی

به سگی باختیم

که  عالم را

به چنگ ِ خود می زد

می زند هنوز

و نیز می بازیم .

 

مهدی رودسری

2012-11-18