بایگانیِ دسامبر, 2012

آماده ایی

منتشرشده: دسامبر 28, 2012 در Uncategorized

 

شرایط آماده

فوکوس کنید

او هیچ کار نمی کند

فقط دهان باز می کند

می گوید: خیلی بدبختم

که مهمانی ی شما آمده ام

پارکت ها رنگ ِ تریاک

رنگ مهم نیست زیاد نوشیده ام

مثل ِ شما که تهوع می کنید به زندگی ی ما

استفراغ می کنم   ها

کسی پاکت ِ تنفس

یکی دستمال ِ مرطوب

اتفاق گاهی می افته

برای ما از این اتفاق ها

گاهی نمی افته.

 

مهدی رودسری

2012-12-28

سال ِ نو میلاد ِ نو( چهار )

منتشرشده: دسامبر 28, 2012 در Uncategorized

 

از معدود شاعرانی که می شناسم*

ح ——— ش است

که از شعرهایش لذت می برم

لذیذ شعر می گه

تعارفی نیست

مثه میخ    بعد مخ

خروج می کنه و

مثه مخ برای میخ

ورود می کنه

 

سال ِ نو    میلاد ِ نو

 

صبح پیاده می ره

پیاده صبح می کنم

زیر ِ چراغ ها   نرم    برف     نرم

برف    نرم    برف  له می کنم

روی زمین

برف می ریزه    ریزه

روی زمین خبرهاست

 بعدی رو  بر می دارم

هنوز پالتوی برفی پوشیده

فوت می کنم

پرواز ِ خاطره ها را دیدید

وقتی بر می گرده

از سوءتیتر ِ روزنامه ها هم

شاید باید سوءاستفاده باید شاید    

می کنه انگار کالسکۀ سان 

پشت ِ ابرها نمی طپه امروز

ابرها  تپه تپه

 نمی طپه امروز

امروز  نرم نرم نمی طپه

یک تپه دل

نمی طپه

بر نمی گرده

مستقیم     تپه    تپه

سیگار هم می کشه

پیاده   صبح   برف   نرم    چراغ ها   نرم نرم   

روی سر     مو        برف

وه        

 از این شعر های لذیذ 

که صدتا از یک شاعرو

یک ساله خوندم .

 

* واقعا خوندم!   

 

مهدی رودسری

2012-12-28