بایگانیِ ژوئیه 13, 2013

خاک ِ غریب ( پنج )

منتشرشده: ژوئیه 13, 2013 در Uncategorized

 

نیمه ایی که می خواست بر گردد مرده است

امضاء خود در پاسپورت را خورده است

عکس های دیروز زیر ِحرف های خود نوشته اند :

ما سربازهای شهید ِ جنگ ِ زنده ایم که شانس آورده ایم که ناتمام مانده ایم

او از مقابل آمد

بیرون کشید از انگشت همان حلقۀ خاطرات ِ در گذشته مانده را

و بیرون کشید از کیف

فندکی که من به یادگار به او داده بودم

آتش زد و اغتشاش آغاز شد

منصرف نمی شوم از جستجوی ِ تو

کمی آب در گلوی زخمی ی کوچه می ریزم

به راستی  که تبعید ِ خون

نیمه ایی که مرده است نیست .

 

مهدی رودسری

2013-07-13

   

خاک ِ غریب ( چهار)

منتشرشده: ژوئیه 13, 2013 در Uncategorized

 

اسم های خسته  زود خود می کشند

امید به لاتاری از همین حالا صف بسته در تیترها

با سوتی های فراوانی در نامه ها می خندیم

انفجار ِ برخی خواب ها را مفسرها خوب تعبیر نمی کنند

امروز ماتیک ها به اِشغال ِ خیابان ها می روند

تو گردنبند ی می بندی با زنجیری درخشان

معتاد به معنای نویی  از موسیقی و مُهره های ارزان

و سبکی  لباس تو را می پوشد

باز قمری ها را شغال ها تعقیب خواهند کرد

باز غیاب ِ خبرنگارها با خبرها همراه می شوند

باز در زوزۀ رگ ها تقلید ِ هر قمار

کاش در جستجوی تو این لیوان ِ مقوایی سوراخ نمی شد

کاش قهوۀ تشنه از سیب ِ گلو می گذشت آسان

کاش بر می گشتی .

 

مهدی رودسری

2013-07-13