بایگانیِ جون, 2013

نت ها ( دوازده )

منتشرشده: جون 25, 2013 در Uncategorized

 

پس از رگباری تابستانی

سارها به شکار ِکرم ها آمده اند

دست ِمن از تفنگ ِ من که دوست من است

جدا می شود و او می میرد

 

گلوله ایی که شلیک نمی شود

پس از عزاداری به دادگاه می رود

و اعتراف می کند که بی گناه نیست

حتی باروت ها نیز اعتراض می کنند

 

پس از سال ها بی باوری بر این باورم

که  رگبارش ِ هر تکراری متهم نیست

که کرم ها را فریب داده است

 خیسم از این زندان سارها هم پرواز کرده اند .

 

مهدی رودسری

2013-06-25   

 

نت ها ( یازده )

منتشرشده: جون 25, 2013 در Uncategorized

 

مشابه شما از پشت ِ شیشه ها رویاها می بینم

مشابه من از شدت ِ عطش سوداها می نوشید

در این بقالی آنچه یافت می نشود می یابیم

خواب ِ جوزا را دور از مشتری که فروشنده شده است

 

روی دیوارها نوشته اند به فراوانی احتیاط کنید

و احتیاط  همیشه قرمز است روی دیوارهای چرک

من با تو در میان ِ همین دیوار ِ روبرو ملاقات داشته ام

و تصادف ِ لب های ما را بوسه ایی ثبت کرده است

 

وقتی که تنهاییم میان ِ این همه فرسوده که لبخند می زنند

و گاه برای مداوای جراحت های قدیمی پرواز می کنند

سوی سینه های ما که قلب های ما را دیگر پنهان نمی کنند

صدایی از سفینۀ سکوت می شنویم که هشدار می دهد احتیاط نزدیکتر نشوید

 

صداها چون موش ها مشکوکند و شباهت به آرزوهای ما دارند

آرزو ها در دالان های فضایی معلق اند

و به شیوۀ سازمان های جاسوسی همیشه دشمن اند

وآنگاه که دوست اند ما را مقتول می کنند

 

در این بقالی آنچه یافت می نشود می یابید

حتی رمان ِ قطور ِ تولد ِ تمدن نوشتۀ نیستا نیموس

که در ویترین ها چیده شده است و هم سن ِ من است

و مشتری ها چون خریدار نیستند نازکش می بینند

 

صندلی ی فروشنده خالی نشسته است ساعت هاست

غیاب ِ دیوارها را دیگر پروانه ها هم باور نمی کنند

ما پودر می شویم اگر نوازشمان کنید

مشابه شما که  آن سوی شیشه ها تمرین ِ رفتن می کنید.

 

مهدی رودسری

2013-06-25