بایگانیِ دسامبر 8, 2013

تیشه بر ریشۀ شیشه ( سه )

منتشرشده: دسامبر 8, 2013 در Uncategorized

 

شعرها کتاب در قفسه ها پوسیدند

حجم ، بی حجم ، نحوی ، بی نحو

شعرهای لحظه ، کمین ، شکار یا شکارهای لحظه

هایکو ، هی کوه ، کجایی کوکوی ماهرو

شعرهای یک چهارم غزل ِ پیش رو

یک چهارم آیاتی از کلام الله

یک چهارم جزمیات ِشهد

یک چهارم شطیات ِ هزل

 شعرهای معناگریز ، معنا لیس ، معنا فریز

نیمایی ، نیمه نیمایی ، نونیمایی ، ضد نیمایی

شعرهایی مثل پوست ِ مار

خالی مانده از مار

در جنگلی که حالا هیزم ِ منقل ِ کبابی

یا هیمۀ تنور نانوایی

تو در صف ایستاده ایی به تنهایی

تا نوبتت شود اِی آخرین اسکناس ِ قبل از بیکاری

بیماری

 آری

مثل ِ هزاران قطعۀ بی عنوان

شعرهایی در قفسه

که کسی از آن ها نمی پرسه

چرا پوسیدند

چرا می پوسند

 چرا نمی بوسند

چرا نمی بوسند.

 

مهدی رودسری

2013-12-08