بایگانیِ اکتبر 7, 2011

کجایی؟

منتشرشده: اکتبر 7, 2011 در Uncategorized

 

کجایی؟

اِی که تمام راه / بی انتها

جاده شده است از اسفالت ِ سیاه

و روزم را شب کرده است

بدون ستاره ایی که تویی .

کجایی؟

 

مهدی رودسری

2011-10-07

کودکی ، کجایی؟

منتشرشده: اکتبر 7, 2011 در Uncategorized

 

 

می نشینم رو در روی خرگوش

با چشم ِ کودکی مشت ها بر سینه

تکیه می دهم برحصارها دیوار

زنجیرها از آهن  و چوب

نگاه می کنم  مثل  آشناها ی قدیمی

نگاه می کند مثل دوستان ِ خسته

غروب را نگاه می کنیم قهوه ایی در دود

وقت نوشیدن ِ قهوه است

کجا ؟

می رم سیگار یبارم

 تا چند ستاره با هم گفتگو  کنیم

کجا ؟

می رم شراب بیارم

تا چند شعر را مرور کنیم

می دانی تا بر گردی

با کودکی ، کجایی

خواهم نوشت : نوش

چرا نیامدی ؟

 

مهدی رودسری

2011-10-07