بایگانیِ مِی 15, 2013

نت ها ( دو )

منتشرشده: مِی 15, 2013 در Uncategorized

 

سه صورت و یک آس

آخرین راست را دوره می کنیم

انتخاب با دور است

من چای خودم را هم می زنم شکر

تلخ ترین ایام تو همین روزهاست

میان ِ نعش ِ این همه برگۀ انتخاباتی

صندوقی که تقی با نقی آماده

گور همان قبر قدیمی ست

هر چهار سال  یک بار آه می کشد

پُر می شود پُز می دهد سیگار می کشد

سبیل تاب می دهد

ریش حنا می بندد.

 

مهدی رودسری

2013-05-15

نت ها ( یک )

منتشرشده: مِی 15, 2013 در Uncategorized

 

زنی که عاشق نیست

مرد ِ خواب را زایمان می کند

پستان ِ یک گلوله در دهانش شلیک

مکیدن می گیرد

دندان به دیوار ِغار

نقش ِ فیل است

سرنیزه در قلم عصا می شود

از پله پایین می رود

آن سوی خیابان زنی شیر می فروشد

پستان درون ِ عاشق فرو می برد

و دریای بی شناور

پول

تشنگی عطش می کند

عاشق باز می گردد.

 

مهدی رودسری

2013-05-15