بایگانیِ مِی 22, 2013

نت ها ( چهار )

منتشرشده: مِی 22, 2013 در Uncategorized

 

چگونه می شود شناخت کسی را که مشهور است

او در شهرها فریاد می کشد و شورت از شلوار جدا می کند

در جنگل ها داد می کشد و کلاغ ها  و سمورها می رقصند و می گریزند

در فیس بوک لب به بوسه لوس می کند و زبان را زخم می زند

و باسن ِ تی – وی ها را می لیسد وقتی که روشنند

و باسن ِ تی – وی ها

حماسۀ وزش ِ باد در کوه هاست

حماسۀ ریزش ِ افتخار از آبشارهاست

حماسۀ آلت ِ مردانه در غار ِ مغرور زن هاست

حماسۀ قاشقی که چشم از حدقه بیرون می اندازد

حماسۀ هواپیمای بی راننده ایی که هزار بمب می راند

حماسه فقط همان حماسه ها نیست

به روح پـُر فتوت ِ همین ماشین ِ چمن زنی قسم

به چمن های سر بریده قسم

به گل های وحشی ی مینای زرد و کوکب ِبنفش که از تن جدا شده اند قسم

من اینجا نشسته ام

روبروی ترمیم ِ باغچه در ترانه هام

و به او فکر نمی کنم

که چگونه مشهور است

و مشهود نیست.

 

مهدی رودسری

2013-05-22

  

نت ها (سه)

منتشرشده: مِی 22, 2013 در Uncategorized

 

چنگ ِ خبرها چون خیس می کـُند خواب را

می پـَرد می کـَند خود را می اندازد روی کتاب ها

بالش را پرت می کنم سوی کتاب ها  

تخت را بر می چینم می اندازم روی کتاب ها

از تن پیراهن از سینه دل تهی می کـَنم

چشم می گردانم از کتاب ها

او لخت می شود پنجره باز می کـُند سوی خیابان ها  

خم می شود فریاد می کشد

سرخ و آبی و زرد و سبز و بنفش

در تشت ِ پـُر خشم ِجهان ِ نا دیده ها

جهانی آمونیاکی

او فریاد می کشد

 کجایی : نیای جهندۀ ما

بیا .

 

مهدی رودسری

2013-05-22