بایگانیِ جون 14, 2013

نت ها ( هشت )

منتشرشده: جون 14, 2013 در Uncategorized

 

چشمهای ببر بر می گردد

مژه های گران قیمت اش

محصول ِ لورکی گارسی مشهور

عاشق ِ سکوت ِ پلک هاش می شوم

 

گیسوی بافته از شلال ِ یال ِ شیر

محصول ِ ولوفانو آمادئوی معروف

نرمتر از نسیمی که می وزد

عاشق ِ خنکای لغزانش می شوم

 

لب های پاندا با گونه های گریزلی

برجسته تر از عمیق ِ خواب های سفید

محصول ِ کلینیک ِِ ترانی ساکانوی نامی

عاشق ِ شهوت ِ بیدارش می شوم

 

بوتاکس ِ زیزفون زیر پیشانی ی مغلوب

محصول ِ دوبواره بورانوای ناب

مکتوب تر از انزوای قاصدکی که بی بوسه می گذرد

عاشق ِ پژواک ِ آفتابش می شوم

 

عبور ِ چکاچاک ِ پاشنۀ  کفشهاش

محصول ِ کنسرواتوار ِ خرابانه میخانه

 گرانتر از هر شرابی که موسیقی ساز است

عاشق ِ نواخته های بی نوازنده اش می شوم

 

و کور از لیفتینگ ِ گردنش

محصول ِ مطب ِ شانتال ماکوی ماهرو

گرانتر از یک جین گریزلی و پاندا

و دو جین یال ِ شیر و چشم های ببر

 

عاشقش می شوم در امتداد ِ انقراض ِ سواحل ِ هاوانا

تا ریتم ِ پیوستۀ یک کمونیست ِدلخسته

حلقه بر حروف ناگفتۀ طنابی بزند

که بر گردن ِ خوانندۀ بعدی می پیچد

 

و این من از توست برای دیگری

که عشق ِ مصنوعی تولید می کند

محصول ِ شبکۀ شابابا و تاماما

گرانتر از سال های واقعی  .

 

 

مهدی رودسری

2013-06-14

نت ها ( هفت )

منتشرشده: جون 14, 2013 در Uncategorized

  

یک  سه  نـُه  دو       غبار می شود

سه                        ابر می ماند

نـُه                      مه می آید

دو                      پیش می رویم

 

 

جای جنگل ها را جنگ ها گرفته

خاطره های سبز را بنفشه های واژگون

سوت زنان ِ حرفه ایی این سال ها

مشت زنان ِ رینگ های سکوت اند

 

انبوه مین ها و زبان های بریده

خـُرده نان و چند چکیده از کرۀ شور

با روزنامه ها عشق بازی می کنند

ما زندانی های زیر میزیم

 

چشم های تو می افتد روی لک های چای

روی میز را پاک می لیسی

خودمان هم نمی دانیم چرا از نیمه آغاز می شویم

لباس ها  ما  را می پوشند

 

یک  سه  نـُه  دو     سینه باز می شود

سه                      رگی که جراحی شده

نـُه                     قلبی که نفس می کشد

دو                     یار به دیدار می آید

     

 

سبزها را به بنفش ها بخیه می زنیم

یک   سه  جیغ ِ بلند جان  می گیرد 

جای جنگ ها  نـُه  آه  در جنگل ها

می کاریم  و به دو بر می گردیم .

 

مهدی رودسری

2013-06-14