بایگانیِ مِی 3, 2012

هاشور بر حاشیه ها( دو )

منتشرشده: مِی 3, 2012 در Uncategorized

 

 

به تکرار

که جز عادت ِ مکرر نیست

التماس کردم کبریت نزند امشب

آتش نزند این سیگار

تا صبح گاه ، آه

که ترک ِ شب می کنم

دیوانه نبینم  جهان را در دود دهانم

 بیامیزم امروز را فقط

در  تکرار  ِ باور ِ  دوبارۀ روز 

 تا متغییر شود.

 

 

مهدی رودسری

2012-05-08