بایگانیِ مِی 7, 2012

هاشور بر حاشیه ها (چهار )

منتشرشده: مِی 7, 2012 در Uncategorized

 

 

گاه  نگاه  نیاز به عینک ندارد

چشم ها را اگر در آوریم

پشت پنچره  بکاریم

پلک های پرده را کمی کنار  دهیم

حکایتی خیابانی

گاه پـُر ، گاه خالی

خیال می بافد و

 گزارش می دهیم

هر آنچه هوس می کنیم

و به آن می اندیشیم

یک بار دیگر

 کافی است به آن بیاندیشی

هوسناکانه  در خیابان چرخی بزنی 

هوا را به حواس وصل نکنی

 گزارش ِ  ما تکمیل  می شود

اگر دوباره عینک بزنیم 

  چشم  را سوی چشم  برانیم

و پرده را ببندیم و

پلک ها را سپس قفس کنیم 

وساده در حضور ِ سکوت  ِ تبسم

 بیندیشیم.

فقط

بیندیش .

 

 

مهدی رودسری

2012-05-07

 

هاشور بر حاشیه ها (سه )

منتشرشده: مِی 7, 2012 در Uncategorized

 

بی دست و پا

بدون چشمی در دهانی

بدون زبانی در شکم

حتی شرم ِ  نداشتن بالی را

بالیدن را

 پنهان نمی کنند

و پرواز می کنند

نرم در آیینۀ نگاه

مست در باد

زیبا / سبک / سفید / صامت

باز بازی کنان می گذرند با دیگری

و دیگری به دیگری می پیوندد

 گزارش ِ پیوندها پیوسته افزون تر می شود

می شنوی ؟

پیوندتان مبارک  می گویند :

پیروز می شوند

  می شنوم و

پلک باز می کنم

تمام تنم پوشیده از قاصدک هاست.

 

مهدی رودسری

2012-05-07