بایگانیِ مِی 31, 2012

هاشور بر حاشیه ها(یازده)

منتشرشده: مِی 31, 2012 در Uncategorized

 

چرا می خوای خودتو روی این مبل ِ سفید

چرم ِ این مبل ها از پوست ِگاوهای سفید ارزان ترند

هیچ حیوانی برای این مبل ها کشته نشده اند چون گران ترند

صحبت های ساده  ،  سکوت های مشبک ، پوست های مصنوعی 

چرا می خوای رگ ِ دستتو

روی مبل ِ سخن های سفید

قطره قطره  بشکافی با شیشه  

باریده از شکاف ها شانس ِ سرخ

تلفن کنی که بیارند برانکار

وبیارند یک ماشین ِ شستشوگر

وببرند یک تن به تنهایی اضافه کنند

وبشورند یک مبل ِ سرخ

به وسعت ِ سفید ی این سکوت اضافه کنند

بعد بیعانه بگیرند از مستاجر ِبازی بعد

تا قبض ِ آمبولانس ِ قبل ازغروب ِغم

اضافه بر جبران ِ جـُرم جریمه نشه

چرا ، چون چرم

پوشش ِ مبله

فراموشی اسکلت هاهم هست.

 

 

مهدی رودسری

2012-05-30

 

 

    

  

 

 

هاشور بر حاشیه ها(ده)

منتشرشده: مِی 31, 2012 در Uncategorized

 

همۀ مُرده ها میان ِ زندۀ تو

شبیه مُردۀ تواند وقتی زنده بودند

و فکر نمی کردند زیباترین مرده ها

وقتی زنده اند نمی بینند

زیباترین زنده ها شبیه مُرده اند

و شبیه زنده ها نمی بینند

مُرده ها قبرها را نمی بینند

زنده ها عمق ِ گورها را نمی بینند

مُرده ها نمی بینند  حفر ِ قبرها را

وقتی زنده ها در عمق ِ گورها  رها می کنند

    در انتهای تنهایی رهایی نیست  مرگ را   

     کنار ِ تن هایی فقط تنهایی مدفون است 

مدفن هایی  مانده بر نامی

 و بی نامی سنگین است

سنگی که  نمی شنود دیگرپیامی 

  از   آشنایی شاد یا غمگین  

که نام دیگرش

مرگ  یا زندگی نیست .

  

 

مهدی رودسری

2012-05-29