بایگانیِ آگوست 15, 2013

خاک ِغریب( نه)

منتشرشده: آگوست 15, 2013 در Uncategorized

 

دریای خاطرات ساحل ندارد

با زبان ِ سایبان ها می گوید

سایه ها در سکوت می پوسند

رویاهات را بی خیال رها کن  .

 

مهدی رودسری

2013-08-15

 

خاک ِغریب( هشت)

منتشرشده: آگوست 15, 2013 در Uncategorized

 

با نگاه ِ کسی که همیشه پشت ِ پردۀ آشنا

پردۀ ناآشنا  نایاب است

کوچه را می بینم ازپنجرۀ خاموش ِ صبح

روزها شلوغ است

آوازی می شنوم از نت های نیم پرده

نت های اصلی ستمگرند

که گاهی مضرابی می کوبند به چشم ِ دل

مضراب ِ سنگین ِاحساس ها را

آیینه ها می دانند که سبک  می شکنند

تا بازگشت ِ تو را قطره قطره به من بباورانند

تا باور کنم که باید بروم تا خیابانی

که بی وقفه آیینه می سازد از نت های هفت گانه

می فروشد به شهیدان ؛ به زخم های پنهان

به حنجره های شش دانگی که گلوهای غربت را

عبور می دهد از راهروی بیگانه

خیالی که تنها یک در می شناسد

و یک خال بر دیوار ِاطاقی بی خاطره

که قاب ِ یک آیینه

همیشه در آن خالی ست .

 

مهدی رودسری

2013-08-15