بایگانیِ فوریه, 2013

متاسفیم که باشیم

منتشرشده: فوریه 28, 2013 در Uncategorized

 

هنوز برای رسیدن زود است

اصلن فکر نکن

 هیچ درختی در فکر ِکسی نیست

که زیر بارش ِ برف ِ سنگین

پیر و شاخه شکسته منتظر تبر است

همین دو تفنگ به دوش که زنگ خانه ها را اعدام می کنند

مامور انتخابات ِ صندوق ِ سر کوچه

 برای فیلمبرداری کم آورده اند سیاهی لشگر

چرا برای پاروی شکسته مرثیه نمی خوانی

ترسیده از مبارزه با نیم متر برف نشسته در نگاهم

برای زانوی زخمی متاسفم که باشم

برای کلاه هایی که محکم روی سرها کیپ نشدند

و به وزشی تسلیم شدند که باد ِ باد هم نبود

متاسفم که رسیدم دیر رسیدم  

برای گوش هایی متاسفم که سرما گزید و چنان سرخ

که  یاد ِ یک سرود خوان ِ کمونیست افتادم  

سوت می زند آهنگش سرخ در تمرکزم اما

به تو مظنونم که شاید دزدیده باشی شعرش

هنوز خاک ونمک آشتی نکرده بر کف ِ خیابان ها

انقلابی ترین درخت هم خو کرده به تنهایی 

بهار را انتخاب نمی کند یعنی

شرایط ِ ریشه را برگ می فهمد

تا رگ های ساقه  جراحی نشود

جان از بیمارستان مرخص نمی شود

دوباره ساک ِ قدیمی را زیپ نمی بندد

اصلن فکر نمی کند  برای رسیدن

 پوست وقتی کنده می شود

که سیب زنگ می زند

آمادۀ هماغوشی با من

چرا گوشی بر نمی داری .

 

مهدی رودسری

2013-02-28 

یک گفت و گوی بی دغدغه

منتشرشده: فوریه 27, 2013 در Uncategorized

 

 

یک گفت و گوی بی دغدغه

جام های شراب

پروازهای ناگزیر

سکوت های بی استرس

تبخندهای بوسه

لبخال های داغ

عبور ِسریع از دلیل های بی لغت

باد چون گذشته از ایستگاهی زشت

از چشمی که شرم کاش خیس 

گوش به پنجره که راهی

شاعر که نقش می کشد

و یک نویسنده احساس ِ نفس

واژه رنگ می شود

خرامان خط می رقصد

داروی آنتی حرمان

راه بُردی در درنگ

باز پر می ریزد

غربت از هنر

وحشت از وطن   

پرپرپر می ریزد

 مست است وقت

یک تو می دزدیم.

 

مهدی رودسری

2013-02-27