بایگانیِ مارس 12, 2014

 

گنجشک حرف    و    سنگ مفت  

 

خیلی چیز ها ساده اتفاق  افتاد حرف

ساده که اتفاق نمی افته مفت

ساده که تو را نمی بینه  حرف

ساده که عاشق ِ تو نمی شه مفت

ساده که به رخت و خوابت نمی آد حرف

ماه بدر ِ بی همتا بعد از روزها ابر می آد مفت

دلم برای بدری تنگ نیست نمی سوزه هیچ

دنیا رو یه روز بدید به بدری ها تا با هم تشریف ببریم

                                                    به اولین کافه

و دنیارو به سلامتی ی پیشرفت بکشیم بالا

یک روز را با بدرها و بدری ها بنوشیم

اتفاق نمی افته مفت خیلی چیزها ساده

اتفاق افتاد حرف

ساده که نه .

 

مهدی رودسری

2014-03-12