بایگانیِ مارس 7, 2014

شاهد و مشاهده و مشاعره ( سه )

منتشرشده: مارس 7, 2014 در Uncategorized

 

 در فال ِ شرابم ریل

دو نا متواضع

تا مستی  می بردم مرگ

 کی سبز می شود بهار

خسته از اخبار ِ روزم

سه شخصیتی که می شناسم در فیس بوک

سی شخصیتی اند چون آسوپرس

در خبر ِ شب نوشت

سی شخصیتی ها استخدام  

                 همین و تمام

می شوند در فال و قال

دو متوازی می شوند می ریزم

نا متواضحات متوازی تر از گیلاس اند

شراب      مستی      استخدام

مرگ       هستی      ریل

چرا فال ِ نا متواضع

 در شراب ِ نا متوازی می ریزی

سی  .

 

مهدی رودسری

2014-03-07

 

شاهد و مشاهده و مشاعره ( دو )

منتشرشده: مارس 7, 2014 در Uncategorized

 

این    همین      دم را

 می نویسم ز همراهیم

اتوبوس فقط دو ریموند داره کارور

دست ِ دو نفر

من و تو در صندلی های چهار تایی

ردیف ِ پشت پنج تا

پشت تر تورنتو   تهران و     هواپیمایی

برف        آفتاب      آسمان

آفتاب      آسمان      برف

آسمان    برف        آفتاب

زمین گاه می درخشد

گاه مه تقدیری ادامۀ سفر

دست ِ دو نفر در دست ِ دونفر

هم چنان که به مقصد نزدیک می شویم

آشنایی ها پیرتر می شوند ریموند

شنایی ها سیگار تعارف می کنند

اگر دستت را از دستم بیرون نکشی

 بعد                 در ایستگاه     

یک نفس مصاحبت  

                       بعد

یک نفس نوشیدن و

رفع ِسفر کوشیدن

این    دم    همین   

این       خستگی  .

 

مهدی رودسری

2014-03-06