بایگانیِ آگوست 19, 2011

غروب گذر

منتشرشده: آگوست 19, 2011 در Uncategorized

 

بگذار تا مقابل ِروی تو بگذریم

                             سعدی

 

مثل  ِقبلم /  فیلم

مقابلِ همۀ حسرت های  قدیمی

نگاه می کنم  ساعت /  ساعت

و در این فیلم ها خورشید حقیقی

ماه ِ حقیقی درخشان

و جنگلی که در آن پیاده روی می کنیم

و عبور خالی  باد از لای خلوت ِ درختها حقیقی

و سگها / آه /  نگاه ها در نگاه /  کمی غریبه /  آشنایی بیشتر حقیقی

تنهایی سنجاب ِ بازیگوش حقیقی

بلبل و باز آواز ِ حنجرۀ  حقیقی

پا ها پا / ها کفشهات

می ایستد  و می چرخد و نگاه /  آه /  انگار چیزی  گم کرده

سیگار / انگار

به جستجوی همین آمده ایم /  نه؟

روشن کن

مصنوعی که نیست؟

 

مهدی رودسری

2011-08-19

صاد

منتشرشده: آگوست 19, 2011 در Uncategorized

 

بس که در خرقۀ آلوده زدم لاف ِصلاح

                                        حافظ

 

 

بد بینم / می بینی؟

کافه / هستی؟

هستم!

در این نقطۀ نا دیدنی با چشم غیر مسلح

میان میزها و آباژورها

قاطی فنجان و دستمال کاغذی و شکر

قاشقها و موسیقی پلاستیکی

وزبان بازی ضخیم ِ طوطی سخنگو

در تکرار توطئه / توطئه / توطئه

هستم / موافقی / باقی

 سیگار و  آزادی

  زندگی می کنیم به نوعی

 هستیم مثل هستی

 توطئه تکرار می کنیم

داد / دود / آتش

 تا مه نبینیمان / در نبید

بیشتر / شاید  

بد بینم؟

کلیک.

 

مهدی رودسری

2011-08-19