بایگانیِ آگوست 23, 2011

زخمه

منتشرشده: آگوست 23, 2011 در Uncategorized

 

به نام ِ خداوند ِ بخشندۀ مهربان / خرد / جان

همایون می زنیم

می نوازیم یعنی / معنی / نواخته می شویم

تا نوازش کنیم تو را ای هستی گسترده بر ستاره باران ِاین تابستان

با هواپیمایی خاموش در گوشه ایی

چهره ها درآن / سفید / مشوش / زرد / بی تفاوت / سیاه / مغموم

خاکستری من / سرخ تو

زخمه زخمه

وسط ِ بوسه وآشتی

خدا ! زخمه .

 

مهدی رودسری

2011-08-23

جک لیتون

منتشرشده: آگوست 23, 2011 در Uncategorized

 

امروز بیست و دو اوت ( رهبر حزب نیو دمکرات{ ان / دی / پی } کانادا)

 جک لیتون مـُرد و سرطان بـُرد این مرد محبوب طبقات محروم

این سیاست مدار ِمحجوب ضد جنگ

این مدافع جامعۀ مدرن

این سوسیالیست ِ باور مند به فرهنگ ِهمزیستی زندگان درجهان ِ درنده را .

 

ناگاه / هوا / کودک ِ نا فرمان 

تن لیسید سرد

 شد پس از باران ِ ماه ِاوت / آه

فرمان داد/ ناگاه

حالا در باغها لباس پاییزی بپوشید!

جدی می گه ؟ می پوشی؟  

هنوز مانده تا اتمام ِ تابستان / گرما ها / می پوشی؟

مانده تا پایان اوت روزها / می پوشی ؟

امروز تعطیل ِاستثنا تعطیل ِاستثنا تعطیل ِ سرد

سیگارم را در اطاقم می کشم

امروز کانسربُـرد و لیتون مُـرد

هوا / کودک ِ نا فرمان / ناگاه / آه

باید لباسهای پاییزی  بپوشیم

وبعد از خیابان وارد پارک بشویم

آرامشگاهی  در نیمه های درگاهی گاهی ازعمر

به تماشای لیتون سیگاری بکشیم

آگاهی !

گاهی کافه ایی هم هست در نیمه  ها با در ِ چوبی درقاب ِ سنگ

قهوۀ تلخ / مه ملایم / چراغها زرد

چهره ها شاد / غمگین / بی تفاوت

مریخی / مطمئن / مایوس

مساوی ما با ما در آیینه و عکس

یا خاطره ایی در فیلمی قدیمی

آه / کودک ِ نافرمان / ناگاه / درهوا

بله!   

سردت نیست؟

نه ،

هنوز هستیم.

 

مهدی رودسری

2011-08-23