بایگانیِ دسامبر 21, 2012

ساز ِ شکسته

منتشرشده: دسامبر 21, 2012 در Uncategorized

 

مرده را تعمیر نمی کنند *

وقتی  کاسه ونقاره و هم کمرش شکسته

ببین

تابوت برای همین لاشه هاست

فقط با احترام بلندش کنید

با احتیاط داخل ِ خانۀ سکوت بگذارید

و تا صندوق خانۀ خیال  حملش کنید

آنجا همیشه دل ها از راه ِ گوش ها نغمه می شنوند

ریتم می شناسند و هماهنگ می طپند

و از هیچ مغزی فرمان نمی برند

می رقصند و می رقصند و می رقصند

نگاه کن

می شنوی

مرده را ترمیم هم نمی کنند.

 

مهدی رودسری

2012-12-21

 

 

* ((  اواسط ِ جنگ بود گمانم سال ِ 1364شمسی

روزی که شبش یلدا بود

عاشقی به میهمانی ی آشنایی می رفت

جعبه سازش دستش بود

کمیته چی ها دیدند و گرفتند و در جا شکستند

آمده بود میدان بهارستان مغازۀ ساز فروشی

ساز فروش ِ سرخوش ساز را دید و گفت:

مرده رو که تعمیر نمی کنند برادرجان .))