بایگانیِ دسامبر 22, 2012

برای هانا کسرا (یک)

منتشرشده: دسامبر 22, 2012 در Uncategorized

 

سال  نومبارکی  میلادی

روی کاج کاج ها برف نشسته

برف برف هارا می تکانی

دوباره  سبز سبزها

بغل کردم بوسه ها بوسه

زمستان از این خاطره های خوش خیلی دارد

گاهی می آید طولانی

گاهی زود گذره

روی کاج ها کاج سرخ و بنفش و مقوایی

ستاره های نوئل

مثل ِ اقامت های طولانی

کاج ها کاج را بغل کردم

بوسیدم هی

بعد فاصله گرفتم

سیگار کشیدیم

در ادامه مرگ نیست

ساز هست

سازش هم هست

در ادامه

کاج ها کاج دوستت دارم .

 

مهدی رودسری

2012-12-22