بایگانیِ مارس 1, 2013

حسادت

منتشرشده: مارس 1, 2013 در Uncategorized

 

ناهار باز ار صرف شود

بشقاب ها شسته

قاشق ها حسود می شوند شسته باز

چنگال ها حسود باز می شوند شسته  

لیوانها لیوان شسته تا حسود باز ار شام شود

شروع و تمام

بشقاب و قاشق و چنگال و دندان

خوابند و بیدار می شود صبح  ها  نه

به تنهایی صرف می شود.

تنها به یی صرف می شود.

یی به تنها صرف می شود.

 

مهدی رودسری

2013-03-01