بایگانیِ مارس 3, 2013

یاد باش

منتشرشده: مارس 3, 2013 در Uncategorized

 

حرف ها کنار هم لغت

لغت ها کنار هم جمله

جمله ها کنار هم شعر

شعر ها کنار هم دیوان می شوند

دیوان کوک می شود می خواند

دام دادادام دادام دادام دام دام دادا

دیوان کوک می شوند می رقصند

پام پاپاپام پاپام پاپام پام پام پاپا

فیس بوک فس فس کنان لایک

آمازون بشکن زنان می فروشد

یـی بــِی * جوش نمی زند می خروشد

تویتر توک توک کنان تایید

شاعر نقد می شود نمی رنجد

دو ابرینه در گوش هاش پنبه

شعرها متهم می شوند می فهمد

زیر چشمهاش رود رود گریه

پنجره باز و او بیرون می پرد

باز عقاب نیست در معنی

می سقوطد پس از پرواز

بر برف لرز ِ زمستانی

در آخرین روزهای پیش از بهار

سقوط  ِشعور را رسانه ها از طبقۀ سیزدهم سانسور می کنند

تحلیل گران ِ سیاست حادثه را محکوم نمی کنند

فرزانه گان ِ فرهنگ نیز اعلام را اعدام می کنند 

عید است نوروز در آغاز ِ نو سال

سه جمله در سه لغت

مساوی باسه حرف

آواز می کند .

 

به یاد ِمانا روان شاد که سه سال پیش خودکشی کرد و ناشناس مُرد.  

 

مهدی رودسری

2013-03-03