بایگانیِ مارس 25, 2013

نوردیدن ( دو )

منتشرشده: مارس 25, 2013 در Uncategorized

نوردیدن ( دو )

 

قایق دو قاف دارد «ای»  فقط  سقف ِ راهی که کلاه ندارد

در ایستگاه ایستاده سیگاری بر لب نشسته دود

مردم پایین ِخیابان دودی می روند تا ماه می بینیم

از رود جز موج های بی دلیل خاطره ایی نیست

که شادی و غم های با دلیل را خودکِشی نمی کند

عکسشادی ، فیلمگریه ، تفسیر دیگری از راه نخواه

مرگش را سُنبلی ببین گلی بخوان در بهار

به میدانی پیاده می شویم که گیتارها اشکه می بارند

سوار ِرود دیگری هستیم

بین ِ دو قاف در تصرف ِ «ای»

جنگصلح و تنهایی .

 

مهدی رودسری

2013-03-25

   

 

نوردیدن( یک )

منتشرشده: مارس 25, 2013 در Uncategorized

 

وقتی سه نفریم یکی باید برود خبر بدهد

جسد منم او شاهد است در دفترش می نویسد:

آب رفته این جسد یک دست ندارد

آنکه می رود یک دست دارد

آب رفته این جسد یک پا ندارد

آن که مانده یک پا دارد

کروکی می کشد دور ِ من استعداد ندارد

با پوتین پاک می کند خطی معوجی از دور سرم

دوباره درخطی کج می اندازدم

گیسوی بلندم مهاجری از آسیا  سیاه

هفت لالۀ رنگی بیرون از انتهای بافته ام

ننشین نکن این آخ داخل ِ زندان ِ خط می پوسد لاله های موهایم آه نمی فهمد

این صحنه گنجایش ِ شاهدی دیگر ندارد

یک نفر می آید بر می خیزد او می نویسد :

آب رفته این جسد یک چشم ندارد

آن که شاهد است یک چشم دارد  

می رود لنگان از میان دو چشم

سوی خانه ایی که آب ِ آشامیدنی دارد

شاید دختری که نمرده است آنجا در آن خانه بر دیوار اتاقش

عکسی از هفت لالۀ رنگی از گیسوانش دارد.

 

مهدی رودسری

2013-03-25