بایگانیِ مارس 1, 2013

به نوبت

منتشرشده: مارس 1, 2013 در Uncategorized

به نوبت اند ملوک اندر اين سپنج سراي

کنون که نوبت توست اي ملک …

                                      سعدی

 

 به نوبت 

 

لای باسن می رود …  پاک

به سطل می افتد …  ناپاک

سیخ دست می شوید

کفاف نمی دهد صابون 

خیس کنار می رود

دستمال بفرمایید 

کنار می کشد پرده

به نوبت اند بــُـتان

اندراین سرای غریب

دیگری بر سنگ بنشیند.

 

مهدی رودسری

2013-03-01

استمرار

منتشرشده: مارس 1, 2013 در Uncategorized

 

چشم می پوشد سرما…  برف کافی  

حرف می دود در حرف … ردیف  

لای باران گِل … حریف  

کفش می گیرم به  دو کف … چشم

عبور می کند از خیابان … خیس

کف می کند زمستان

کدام پیروزی؟

لـَختی تحمل

تا سه شماره لـُختید … گر بخوانم

درختید

می دانم.

 

مهدی رودسری

2013-03-01