بایگانیِ ژوئیه 13, 2011

قفل – کلید

منتشرشده: ژوئیه 13, 2011 در Uncategorized

قفل وکلید

 

خلوتم در است / کلیدم

داخل می شوم باز با سلام باز با

قمری فال / بال گسترده

فوران ِ فرم های نو / ناب  ناب

یادت هست حرف حرف

چال می شدیم گرم در آغوش ِ ماسه ها دریا

درست پشتِ سرم ایستاده/نیست؟ می بینی؟می بوسمت

همیشه با احساسهام اشتباه قفل می کند

می شود کلید

حالا بذار بشینیم آب و سیگار

یه خورده خفه خون / سه تار

لقمه کنیم به اندازۀ لب/ دهان و گلو

نی بزنیم نم از چتر تا دیدار

بنشینیم  دیوار به دیوار

ازکوچه تا دیدارهای دیواری

نی بزنیم نم نم.

.

 

مهدی رودسری

2011-07-13