بایگانیِ ژوئیه 3, 2011

بدون شرح 1

منتشرشده: ژوئیه 3, 2011 در Uncategorized

بدون شرح  (1)

 

کسی که خودشو می کُشه

قاتل خودشه

دستگیرش می کنن کلمه ها

با برگ جلب سردبیرا

می برنش به دادگاه

وبرای آخرین دفاع

 به وکیلش تهمت شبنومه نویسی می زنن

و لبای هر دوتاشونو می دوزن

دو تا زن

که یکیش جراح قرانه ونه نمی گه به قیامت

دیگری عزیزشه – معشوقشه

خبرنگاری ام یه شغلشه

بعد تازه چشم ِچال ِدوربینا پیدا می شه

تو سیاه چال ِتی وی ا

خوابیده ازش فیلم می گیرن

از روبرو عکس و

از پشت سر مکث می کنن تو سفرۀ سر

 بعد یه مفسری با روسری

یا بی روسری

فرق نمی کنه ثابت می کنه

که  قاتل زندگیه مرگ و

 زندگی قاتل ِمرگه و

 نتیجه می گیره که  خودکشی

اتهام  متهمیه که بوی خمیر دندونش می اومد گاهی نعناعی

 و دستۀ مسواکش بودهمیشه از جنس پلاستیکی

که به خدا خود ِخدا

 قراربوده دندوناشو باهاش بشوره همین فردا

و سوار یه قاطری بشه

که یه قطارو با دمُبش می کِشه

اما همون نیس که

خیال می کنین

خودشو می کُشه

یا خیال می کنین

 قاتل خودشه.

 

مهدی رودسری

2011-05-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصاحب

منتشرشده: ژوئیه 3, 2011 در Uncategorized

مصاحب

 

 

من آن کسی هستم که تماس گرفته ام

ایمیلهای خیسم شاهدند

در فونت های مختلفش چند پیراهن غرق شده اند

من چند بارتا دستشویی عق زده ام

تا انگشتهام پرده های کیبورد را بنوازند

ساز را که کوک نمی شد سرانجام راضی کنند

که نرم و لطیف کلیدهاش را ببوسم

ونگذارم جز حروف بی مصوت وبی تشدید

که مثل همین خیابان خوابیده در مه

شوق راهپیمایی را

کشیدن سیگاری را

موچ می کشد

از نو دوباره بنویسم

پاک کنم و هی

دوباره اگر مجروح بودند به بیمارستانی ببرم

که زیر چشمم احداث کرده ام

همانجایی که کیسه اش را که وَق زده بود نبوسیدی

تا دچار خلجان روحی که افسردگی را دوست ندارد نشوم

و شدم البته مثل همین نت های رهایی

 که تنهایی را

برای تو که جدایی

و باور کرده ام که چند وطن دوری

ارسال کنم

با احترام و هنوز دوستت دارم

لطفن ریپلایش کن

اردکهای وحشی ازمهاجرت باز گشته اند

و هارمونی صدایشان را پراکنده اند

به دیدنشان می روم

سیگاری هم می کشم

اما کامپیوترم را ترن آف نمی کنم

من شیفتۀ روشناییم

مایوسم نکن.

 

 

مهدی رودسری

2011-04-30

گذرا گذر

منتشرشده: ژوئیه 3, 2011 در Uncategorized

 

موسیقی یکنواختی  خیابانی  گاهی

خاموشم می کند/ کرد

مثل له  کردن فیلتر در جا سیگاری

خفه شدن دود  در  دیداری  دیواری

داشتم طلا درمس

براهنی – شاملو – شعر – نقد – نیش – عسل – نوش – نه زهر

نظر نظر

می خواندم / می خوانم

خاموش خاموش

سیگار هم دود می کند / می کرد

وسط چمن یکدست سبز

صندلی تنهایی

غروب را غروبتر می کند / می کرد

در تنهایی

ع- پاشایی آمد

شاملو – شعر – پاشایی – نقد – سپاس – قند – نوش – عسل

نه فراموش – نه فراموش

سلاخی می گریست

از خیابا نگاهی  سریع  گاهی

  گوش پاره می کند / می کرد

می گذشت / می گذرد

گذرا گذر نه خاموشم  کرد

نه می کند شب چراغ را خاموش

خاموش.

 

مهدی رودسری

2011-06-28

 

 

 

برای رخساره

منتشرشده: ژوئیه 3, 2011 در Uncategorized

 

چقدر راه آمدیم تا نشستیم روی یه صخره

روبرو ی یه شهر سنگی

هیچکس با ما نیست تا عکسی از ما بگیره برای یه خاطره

یه لحظه از زندگی یکی از میلیاردها قطره

دوربین تو با تو نیست

دور بین من یادم رفته

بین ما فقط یک حرفه که مدتهاست شبیه سنگه

 تیزه وگاه مکعبه

لوزی و دایره و این حرفها

بادم که می وزه بی زوزه است و فقط عرق خشک می کنه

بی مزه این زمین

که مدتهاست فقط طعم اخبار روز می ده در روزنامه ها

طعم خیار بی نمک

طعم سیاست و مذهب

طعم تجارت

طعم قبرهای بی شناسنامه

طعم نامه های بی آدرس

طعم کوه های بی قله

طعم عشق های بی رویا

عشقبازیهای بی لذت

و بادهایی که بی برفندو بی باران

بدون صدای تلنگر تگرگی بر چتری

 که بباره شوق گرفتن عکسی در آن میان

با موسیقی نرمی که بخوانه تا اینجا

که جانشینی برای تو

یا من نیست.

 

مهدی رودسری

2011-03-08

 

 

جلاد

 

یه تیکه از همین کیک وانیلی

می ارزه به سالها شنیدن حرفهای تو

که طعم قبرستانها رو می ده بدون قبرهای بدون اسم

یا عکسی از تصویر های تو در همۀ صفحات اول روزنامه هاو تی وی ها

 

یه جرعه از همین آب یا آبجو

می ارزه به مزه مزه کردن سالها صحبت های تو

که طعم تیغۀ تیزچاقوهاست قبل از بریدن گلوی قربانی

 

یه نغمه از همین موسیقی مدرن

می ارزه به مدتها نیاندیشیدن به رفتارهای تو

که طعم بیمارستانهارو می ده وقتی

صدا سالمه

نبض می نوازه

قلب انعکاس مغزه

دست همپای پا می دوه

مرزها دیوارهای زندان نیست

 

یه ساعت از همین زندگی بدون بازگشت

می ارزه به هزاران لحظه که خطور می کنی به ذهنم

خط می زنی و

خط می زنی دوباره خاطرات شیرین زندگی

تا دوباره

دیدار قبرت طلایی تر باشه

 

یه تیکه از همین شعر مشوش

می ارزه به سالها زندگی تو

که سالهای سال  را

نو به نو

خفه کردی.

 

مهدی رودسری

2011-03-08  

 

 

می دانم

 

تا ابد که نمی تونیم بایستیم کنار هم بشیم دو درخت ایستاده مرده

تا ابد که نمی تونیم راه بریم کنار هم بشیم دو ماشین متحرک مرده

تا ابد که نمی تونیم بشینیم کنار هم بشیم دو شاهد هم زنده هم مرده

آسمون امروز عشقیه گاه با باران

عشقیه گاه با آفتاب

گاه برف و تگرگ

گاهی و فقط گاهی بی مذهب و صدای بی مغز سیاست

دلم نمی خواد هیچ تصویری در تی وی

نمی خوام هیچ کلمه ایی از مجله ایی و روز نامه ایی

نمی خوام هیچ خبری از سایتی در کامپیوترم

نمی خوام هیچ زنگی از تلفنم سلفونم یا از تو

برای یه روز

یک ساعت

بمبارانم نکن

موسیقی باش

برای مدتی رها شو

بخواب و بیدار شو

 طناب پاره کن

پاره کن

پیاده روی گاهی تنهایی

پاسخ سوالات قبل از مرگ و

چشیدن آبه

همین که داخل همین بطریست.

 

مهدی رودسری

2011-03-08

بازی کودک ِگریان با مادر

منتشرشده: ژوئیه 3, 2011 در Uncategorized

بازی کودک ِگریان با مادر

 

گریان گریان اشگ اشگ

می گرید بر مادر

می نشیند مادر

دستها در آغوش

می شتابد با دستهای گشوده سوی  آغوش

نمی گشاید آغوش

شیون ِاز شدت ِ وحشت

کودک را شبیه شرم می کند

پرواز نمی کند از آغوش ، دست

بر زمین می غلطاند کودک پا

  می کوبد کودک بر زمین دستها

سر می کوبد بر اشک

 اشک می شتابد تا آغوش

شعله می کشد دست در آغوش ِدست

مادر شعله می کشد

نمی خشکد اشک در چشم

بر نمی خیزد کودک

بر می خیزد به تسلا مادر

حرفی می بارد

کفشی در پیش می کارد

 پایی می رود و نمی ماند

پایی می ماند ونمی رود

برمی گردد وچیزی می گوید وچیزی می خواندو دهان نمی دوزاند و لبخند بردندانها می دواند وچشم نمی دزداند و دام از دستها نمی گشاید و می چرخد و کفش در پیش می راند و می ایستد و صورت می چرخاند و بر خفتۀ خسته از غلطیدن می نگرد و یادی از خطری می آموزاند و تن می گرداند و بازمی چرخاند و باز نمی گردد ازبازی بی بازگشت و می ایستد و می گوید و می چرخد و می رود و باز می آید وگره از گره می گریزاند تا می خیزاندش از بازی

از رازی که می داند چیست

پایی در پیش و پایی در بازی

باز با آغوش باز

بازی کنان.

 

مهدی رودسری

 

2011-05-13