بایگانیِ ژوئیه 18, 2011

گزارش

منتشرشده: ژوئیه 18, 2011 در Uncategorized

 

تا از دل حرف نزنی پیدا کردم لال

ندیدم خبر ِمرگ / جایی برای پارک

می پیچم به کوچۀ بانک / بدون سار

روبروش سروسرو/ حصار

پارک می کنم نارنجی

هوا پرتقال با عطر نعناع / شکلات ِ نیمه دارک 

 با غروب شروع می شود ورود

  عکس   دوربین /  فیلم   نزدیک بین

طرح ها محدود / مانا /  ندیدی  میکرو فون؟

  نیمی دن کیشوت باقی گالیله در شش جهت

 حدود هفتاد و شش درجۀ سال از شروع تولد / تیتر

گرم نشدی ؟

وزان از ارکاندیشنها هیتر / چون آناناس زرد / بارهنگ موز

سنتور هم بود / خواند گامی

لنگید در اواسط آوایی  / ندایی

 اِی رود ِدل دل دل دل

 در برگشت عقل ِبنفش بی دل

پرتقال می بارید / چترلال

فراموشی غار غار مه

منطق کو! آب کجا!

پیدا کردم بلاخره

کلید کلید  بفرمایید

سیگار همنفس / سی دی همراه / فندک با ماهی همسو

ما همسفر

نیییییییست؟

حرکت می کنیم.

 

مهدی رودسری

2011-07-18