بایگانیِ ژوئیه 15, 2011

سفر بیست

منتشرشده: ژوئیه 15, 2011 در Uncategorized

 

خبر

جاده به جاده می چکد بر گونه های خیس

ما دست می کشیم خیس خیس از رفتن

توقف می کنیم با گونه های سرخ

در دهکده ایی آبی  به گونه ایی

خانه ها خواب / بالکنی ها تابستانی

باور نمی کنی / چرا؟

کافه دارند مثل دفعه های پیش

باردارند

عرق می کارند / می چینند مستی؟

تصادف / مصادف / تعارفه

چشم نبند/ بند

سرد می شه قهوه

کجا گم شدی آی سیگاری

فندک ِ سرد/ بیداری؟

  مثل همیشه

یادت نیست چه اتفاقی !

هستی ؟

یا دوباره گم شدیم؟

 

مهدی رودسری

2011-07-13